hits
 • 16.03.2018 kl. 13:42

Fun Fact Friday #5

Processed with VSCO with c1 preset
🇬🇧​ Press here for English version!  Hvem er klare for helgen? Jeg er sykt klar hvertfall! Er ikke helt frisk enda så tar det med ro i dag, men i morgen blir det litt mer spennende "eventyr". Uansett! Her kommer ukens Fun Fact Friday!

☀️Visste du at... Google's eiere tilbydde å selge søketjenesten til Excite i 1999, til en sum som lå på under en million dollar. Excite sa de ikke var interessert. Den dag i dag er Google verdt over 570 milliarder dollar. "Prøv å ikke dvele i fortiden" jah..

☀️Visste du at... Det sies at Walt Disney var redd for mus. Eksponeringsterapi har vell aldri gitt såpass suksess for noen før, i så fall!

☀️Visste du at... Vekten av alle maur i hele verden, er tyngre enn vekten til alle mennesker i hele verden.

☀️Visste du at... Vertskapsansvarlig i Visit Tromsø, Kyle Parsonage, fortalte i 2013 til P4 om amerikanske turister og deres uvitenhet. Han fortalte blant annet om amerikanere som stadig stilte spørsmål når "vi slo på midnattsolen" og som ville få pengene tilbake når de oppdaget det var samme sol som var der dagtid.

☀️Visste du at... Nebbdyr, som i seg selv er en fun fact at eksisterer, er et pattedyr som faktisk legger egg!

☀️Visste du at... I løpet av et år vil du svelge omlag 14 insekter mens du lå og sov, og du vil ha spist 12 kjønnshår via fast food og lignende takeaway. Yeeeeey.... Det er minner meg om at jeg og Erling en gang bestilte en Pizza fra Peppes, og vi måtte faktisk ringe og få pengene igjen fordi det så sykt mye hår i den! Altså. Du kunne SE masse hår. Som om noen hadde drysset løshår som om det skulle vært pizzafyll. De tilbydde oss en ny pizza. Vi takket nei. Det ble ikke pizza på en stund!

 

God helg!

 • 09.03.2018 kl. 11:24

Fun Fact Friday #4

Processed with VSCO with c6 preset
 
🇬🇧​ Press here for english version!
 Fredagen er her og denne helgen er proppet med utrolig mye moro! Både litt me-time, trene til en dansevideo jeg ble invitert til å gjøre, holde danseworkshop i Horten, party, konsert, venninne-natt, holde åpen trening med Radix og kanskje audition for norske hip hop landslaget. Ooh, what a weekend! This will be awesome! But anyway! Før den tid er det duket for fredagens faste innslag; Fun Fact Friday!🙊Visste du at.. Under kvinnelig orgasme vil kroppen produsere en masse smertestillende krefter, og er derfor en bra kur mot både hodepine og mensverk. Så ingen flere unnskyldninger, kanskje? 

🙊Visste du at... Hvert menneske har fra 1-9kg med bakterier på kroppen. Håper ikke noen som leser dette har OCD og vaskemani?

🙊Visste du at... Hunder som lever i by lever i snitt tre år lengre enn hunder på landet. 

🙊Visste du at... Den gjennomsnittlige fire åringen spør rundt 400 spørsmål om dagen. 

🙊Visste du at... Sjøstjernen kan vokse ut en arm dersom den mister den. Og armen kan i tillegg bli en helt ny kropp! Veldig grei formeringsmåte spør du meg! Slippe unna kleine dater eller ni måneders svangerskap ;-)

 

God helg!

 

 • 02.03.2018 kl. 10:49

Fun Fact Friday #3

Processed with VSCO with 4 preset

🌿Visste du at.. Den eldste kondomen som har blitt funnet er datert tilbake til år 1640. Det ble laget av tarmer fra fisk og dyr.

🌿Visste du at.. På grunn av vårt store forbruk av plastikk (som til slutt havner i havet og brytes ned til veldig små biter av mikroplast) gjorde noen forskere et skremmende funn i havsalt som brukes til maten vår. I 15 av 16 ulike merker av havsalt ble det funnet mikroplast. Det er dermed veldig stor sannsynlighet for at du spiser litt plastikk når du salter noe eller spiser salt mat i dag.

🌿Visste du at.. Menneske flasser nesten 20kg hud i løpet av livet og bytter sitt hele sitt ytre hudlag en gang i måneden.

🌿Visste du at.. Elefantflokker ledes av en kvinnelig elefant. En såkalt matriark. Studier viser at elefantunger som vokser opp sammen med sin bestemor har åtte ganger større sjanse til å overleve enn de som vokser opp uten bestemoren sin. 

🌿Visste du at.. Hvert år dør gjennomsnittlig 4500 mennesker i ulykker hvor de brukte utstyr ment til høyrehente. 

🌿Visste du at.. I 2017 prøvde en amerikaner med navnet Corey Taylor å fake sin egen død, bare for å slippe unna en kontrakt  og regninga til, med et mobilselskap. (Les saken her).

 

 • 23.02.2018 kl. 10:53

Fun Fact Friday #2

Yes! Det er fredag! Og det betyr ny Fun Fact Friday! :D Here we go! 

 

🌱 Visste du at...  I staten Georgia i USA er det en egen statslov som sier at "Det er ikke tillatt å bevare en is i kjeks i baklumma på søndager". Haha, jeg lurer på historien bak denne merkelige og nedskrevne loven!

🌱 Visste du at... Noen forskere har funnet ut at kuer melker bedre dersom de hører på musikk, klassisk musikk skal visstnok være det beste. Har det kanskje en sammenheng med at Albert Einstein, som også spilte fiolin, likte klassisk musikk.

🌱 Visste du at...  Det finnes noen fisker som kan smake med hele kroppen sin. Det fordi den har smaksceller på hele kroppen. Hadde jeg hatt det hadde jeg vært en innpåsliten venn i lunsjen! #AltforGladiMat 

🌱 Visste du at...  Statistisk selges gule hus raskere enn andre hus. Skal du selge? Frem med malebøtta! 

🌱 Visste du at... Det er umulig å brette et papirark mer enn syv ganger, og umulig for menneske å slikke seg på albuen. (Jeg tørr vedde på at du nå satt å så teit ut men du prøvde stikke tunga mot albuen!)

🌱 Visste du at... Mannen som oppfant chipsen "Pringles", som selges i lange chipsrør, het Fredric Baur. Når han døde ble asken hans begravet i et Pringles rør.

🌱 Visste du at...  I dag er 1 av 3 norske tv seere over 60år. 

🌱 Visste du at...  I staten Iowa i USA er det en nedskreven lov som sier at pianospillere med en arm ikke kan ta betalt for å spille. Altså, jeg hadde betalt ganske mye for å se det altså! 

 • 16.02.2018 kl. 10:13

Morsomme fakta? Fun Fact Friday is back!

Processed with VSCO with c1 preset

 

Når  jeg møter folk som leste bloggen min fast for mange år siden - ja den tiden jeg satset alt på blogg og faktisk var på toppen av blogglista - så får jeg somregel alltid høre "Jeg husker så sykt godt Fun Fact Friday". Altså at jeg noen fredager postet random, rare eller interessante fakta. De som kjenner meg vet at jeg bare har en greie for random fakta. Dansecrewet mitt Radix ærter meg ganske ofte for det, hehe. Så hvorfor ikke dele det på bloggen på nytt? Faktaene er plukket opp i løpet av flere år, fra venner, internett, tv, dokumentarer, bøker og annet. Kildene er derfor ikke oppgitt og man skal være kritiske til om alle er helt korrekte :-)

 


Så her er første utgave av Fun Fact Friday i sin nye form!

 

🙈 Visste du at... I Asia finnes en pytonslange som kan fly i luften i 40 kilometer i timen! Den har ikke vinger, men roterer seg i luften som en frisbee. 

🙉 Visste du at.. Studier viser at vi tiltrekkes mer til nye bekjentskaper hvor vi føler oss nyttige. Så å spørre noen om hjelp kan på sett og vis være den beste måten å få en ny venn på.

🙊 Visste du at..  Beste måten å kurrere en hangover skal visstnok være bananmilkshake.

🙊 Visste du at..  Donald Duck ble en periode bannlyst og forbudt i Finnland. Hvorfor? Fordi Donald ikke hadde bukser

🙉 Visste du at..  Brusautomater og andre automater som selger mat, dreper 4 ganger så mange mennesker som haier.

🙊 Visste du at..  Bare en av fem amerikanere har pass. Ikke mye reising på thi'æmerikæns.

🙊 Visste du at..  Elefanter kan ikke hoppe, griser kan ikke svette og det sies at kvinner smiler mer enn menn.

🙉 Visste du at..  Fargen rosa, er faktisk en veldig ny farge. "Den ble "oppfunnet" på slutten av 1700-tallet. Det har selvfølgelig eksistert rosa farger i naturen før den tid, men det var først da fargen fikk et navn og man begynte fremstille fargen aktivt for bruk.

 

Følg med neste fredag for flere morsomme fakta!

 

 

 Gjør som over 20.000 andre;
  Følg meg på @irlinradix 

 • 15.01.2017 kl. 13:43

Fun Fact Friday #5

Processed with VSCO with c1 preset

Who's ready for the weekend? I'm very excited about it! I am not completely ill, but still feeling a little under the weather, so I will not do anything today, but tomorrow it will be more exciting "adventures" coming up. Regardless! Here's the week's Fun Fact Friday!
 

☀️ Did you know that ... Google's owners offered to sell to Excite in 1999, to a sum of less than a million dollars. Excite turned them down. Today, Google is worth over $ 570 billion. "Try not to dwell in the past" yyeeaah...

☀️ Did you know that ... It is said that Walt Disney was afraid of mice. Exposure therapy has never given anyone such a success before!

☀️ Did you know that ... The weight of all ants in the whole world is heavier than the weight of all people in the world.

☀️ Did you know that ... Hostess in Visit Tromsø (tourist centre in Norway), Kyle Parsonage, in 2013 told Radio chanel P4 about American tourists and their ignorance when coming to Norway. He told P4 about Americans who asked questions like "when we plug in the midnight sun" and someone actually wanted their money back when they discovered the midnight sun it was the same sun that was there during the daytime.

☀️ Did you know that ... Platypus, which in itself is a fun fact to exist, is a mammal that actually puts eggs!

☀️ Did you know that ... During a year you will swallow about 14 insects while you lay asleep and you will eat 12 pubic hairs through fast food and similar takeaway. Yeeeeey .... It reminds me of one time me and Erling ordered a Pizza from Peppes, and we had to call and get the money back because the pizza had sickly a lot of hair in it! Not only three or fore hair straws. But it looked as if someone had sprinkled loose short hairs as if it was a pizza topping. They offered us a new pizza. We thanked no. There was not pizza for a while!

 

God helg!

 

Fun Fact Friday #4

Processed with VSCO with c6 preset

Friday is here and this weekend is stuffed with amazing fun! Both a little me-time, training for a dance video I was invited to do, dance workshop in Horten, party, concert, girlfriend night, open training with Radix and maybe audition for the Norwegian hip hop national team. Ooh, what a weekend! This will be awesome! But anyway! Before that time it has been set for Friday's solid touches; Fun Fact Friday!

🙊 Did you know that .. During female orgasm, the body will produce a lot of painkillers and is therefore a good cure for both headaches and menstrual pain. So no more excuses, maybe?

🙊 Did you know that ... Every person has 1-9kg of bacteria on his/her body. Do not hope anyone of you reading this has OCD?

🙊 Did you know that ... Dogs living in town live on average three years longer than dogs in the countryside.

🙊 Did you know that ... The average four-year-old asks about 400 questions a day.

🙊 Did you know that ... The starfish can grow out of an arm if it loses it. And the arm can also be a whole new body! Very nice way of re-producing you ask me! Get away from the awkward dates or nine months pregnancy ;-)

 

Fun Fact Friday #3

Processed with VSCO with 4 preset

🌿 Did you know that .. The oldest condom that has been found dates back to 1640. It was made of bowels from fish and animals.

🌿 Did you know that .. Because of our large consumption of plastic (which eventually ends up in the ocean and breaks down to very small pieces of micro-plastic), some researchers made a scary finding in sea salt used for our food. In 15 of 16 different brands of sea salt, micro-plastic was found. There is therefore a high likelihood that you will eat some plastic when you salt or eat salty food today.

🌿 Did you know that .. People almost loses 20kg of skin during life and change their entire outer skin layer once a month.

🌿 Did you know that .. Elephant flocks are led by a female elephant. A so-called matriarch. Studies show that elephant babies growing up with their grandmother have eight times greater chance of survival than those who grow up without their grandmother.

🌿 Did you know that .. Every year, an average of 4,500 left-handed people die in accidents where they used equipment intended for right-handed.

🌿Did you know that .. In 2017, an American named Corey Taylor tried to fake his own death, just to escape a contract with a mobile company. 

 • I r l i n

  Mitt navn er Irlin, jeg er en sørlending i hovedstaden som jobber som danser. Jeg bor i sentrum av Oslo sammen med mine to hunder og min fantastiske bedre halvdel. Som danser jobber jeg på scene, reklame, video, klasser, og er leder for det profesjonelle crewet Radix. Jeg driver med ulike Hip Hop stiler og Waacking. Ellers reiser jeg mye, både for å danse og for å ha det gøy, og jeg har en generell interesse for mote, samfunn, historie og generell moro med venner. Jeg gjør ting på min måte!


  CONTACT


  irlin@irlin.net

  Søk

  Bla i bloggen


  Bloggdesign

  Design og koding av KvDesign - www.kvdesign.no